Telegael Are Hiring - Fotheidealóir

Fotheidealóir

TMI, Telegael, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Is comhlacht rochtana sheirbhísí teilifíse (fotheidil agus reacaireacht fuaime) é TMI atá lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe agus atá mar chuid de Ghrúpa Telegael. Is mian leis an gcomhlacht fotheidealóir a fhostú.

Tá Gaeilge agus Béarla d’ardchaighdeán riachtanach.

Bheadh taithí fotheidealaithe agus teanga eile mar bhuntáiste.

Seol iarratas chuig: sharon@telegael.com

Roimh: Dé hAoine, 23 Lúnasa 2019

Is fostóir comhdheiseanna é Telegael.