Telegael Are Hiring - Oifigeach Forbartha Teilifíse

Oifigeach Forbartha le Telegael 2019

Cuirfear fáilte roimh iarratais do Oifigeach Forbartha Teilifíse faoi Oiliúint le Telegael ag obair ar léirithe do TG4 maraon le RTÉ agus go hIdirnáisiúnta. M.sh Beo-chraoladh ó Oireachtas na Samhna do TG4, drámaíocht do ghasúir do RTÉ Jnr agus comh-léirithe idirnáisiúnta atá idirlámha ag Telegael.

Is deis mhaith í seo le taithí ghairmiúil a fháil do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscail agus suim ar leith acu i bhforbairt smaointe agus formáidí nua agus in obair léirithe a bhaineann le comhléiriúcháin idirnáisiúnta.

Is post lán-aimseartha ar chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Spidéal

Tá an post seo faoi scáth an Scéim Forbartha Oiliúna atá maoinithe ag TG4 agus Údarás na Gaeltachta le sruth nua tallainne le gaeilge a fhorbairt in earnáil na meán. Maraon leis an taithí oibre bliana, beidh tacaíochtaí oiliúna mar ghnéith lárnach den scéim agus rithfear clár ceardlanna acadúla i bpáirt le GMIT dírithe ar thuiscint agus saineolas ar an tionscail a fhorbairt (dhá lá in aghaidh na míosa).

Bunaíodh Telegael i 1988 chun freastal a dhéanamh ar an earnáil neamhspleách teilifíse, go háirithe le freastal orthu siúd ar theastaigh uathu oibriú trí mheán na Gaeilge. Thar tréimhse ama, bhain an comhlacht stádas amach mar gheall ar ard-chaighdeán na n-áiseanna agus na seirbhísí a bhí á gcur ar fáil, idir foireann agus trealamh.

Tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag Telegael le roinnt blianta anuas de bharr a gcomhléiriú ar shraitheanna beochana agus drámaíochta le comhlachtaí móra idirnáisiúnta m.sh. “Drop Dead Weird” do RTÉjnr, SEVEN (Astráil) agus ITV, “Jack Taylor” do ZDF (An

Ghearmáin) Ina iomlán, tá 2 duais Emmy agus 7 n-ainmniúchán Emmy ar fad faighte ag Telegael. Maraon leis seo, tá 5 duais IFTA agus 2 ainmniúchán BAFTA faighte ag an gcomhlacht.

An Taithí Oibre: Le linn an tréimhse taithí oibre gheobhaidh an té a cheapfar sa ról seo taithí leathan ar ghnéithe a bhaineann le:

Scileanna léirithe-

• Forbairt smaoinntí-Formáidí nua & smaointí cliste

• Taighde /Brainstorming

• Forbairt talainn nua-Saineolaithe & Láitheoirí, Aisteoirí, Scríobhneoirí

• Foinnsí maoinithe forbarta & léiriú-Craoltóirí, BAI, Screen Ireland, Creative Europe, WRAP fund, & srl

• Buiséidí leiriúcháin

• Léirmheas ar scriptanna

• Iarrataisí ar Féilte Teilifíse & Scannáin

• Conraithe dlí m.sh ó Chraoltóir a bhriseadh síos & na príomh phoinntí a mheas/cinntiú

• Réamh léiriú, léiriú & Iar Leiriú chomh maith le seachadadh don Chraoltóir

• Bunthusicint ar léiriuchán teilfíse-stiúideó & ar an láthar, fáisnéis, drámaíocht

Buneolas ar scileanna caighdéanacha don earnáil:

• Final Draft-caighdéan sa tionscail le script a scríobh/léamh /briseadh síos

• Movie Magic Scheduling –sceidil a réiteach

• Movie Magic Budgeting-buiséad a chuir le cheile

• Taighde Cartlainne

• Sláinte & Sábhailteacht

• Cumarsáid go héifeachtiúl

• Bainistiú Tógraí

Le iarratas a dhéanamh:

• Is gá go léireoidh an t-iarrthóir spéis oibriú i ngach ghné den phróiséis léiriúchán teilifíse.

• Is í an Ghaeilge an teanga oibre

Le iarratas a dhéanamh:

Seol CV maraon le litir iarratais chuig info@telegael.com

Tá síneadh ama curtha leis an Spriocdháta Dé hAoine 21ú Meitheamh

Is fostóir comhionannais é Telegael