Telegael Are Hiring - Oifigeach Forbartha Teilifíse

Cuirfear fáilte roimh iarratais do Oifigeach Forbartha Teilifíse faoi Oiliúint le Telegael ag obair ar léirithe do TG4 maraon le RTÉ agus go hIdirnáisiúnta. M.sh Beo-chraoladh ó Oireachtas na Samhna do TG4, drámaíocht do ghasúir do RTÉ Jnr agus comh-léirithe idirnáisiúnta atá idirlámha ag Telegael. 

Is deis mhaith í seo le taithí ghairmiúil a fháil do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscail agus suim ar leith acu i bhforbairt smaointe agus formáidí nua agus in obair léirithe a bhaineann le comhléiriúcháin idirnáisiúnta. 

Is post lán-aimseartha ar chonradh téarma socraithe 12 mí é seo, lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe. 

Tá an post seo faoi scáth an Scéim Forbartha Oiliúna atá maoinithe ag TG4 agus Údarás na Gaeltachta le sruth nua tallainne le gaeilge a fhorbairt in earnáil na meán. Maraon leis an taithí oibre bliana, beidh tacaíochtaí oiliúna mar ghnéith lárnach den scéim agus rithfear clár ceardlanna acadúla i bpáirt le GMIT dírithe ar thuiscint agus saineolas ar an tionscail a fhorbairt (dhá lá in aghaidh na míosa). 

Bunaíodh Telegael i 1988 chun freastal a dhéanamh ar an earnáil neamhspleách teilifíse, go háirithe le freastal orthu siúd ar theastaigh uathu oibriú trí mheán na Gaeilge. Thar tréimhse ama, bhain an comhlacht stádas amach mar gheall ar ard-chaighdeán na n-áiseanna agus na seirbhísí a bhí á gcur ar fáil, idir foireann agus trealamh. 

Tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag Telegael le roinnt blianta anuas de bharr a gcomhléiriú ar shraitheanna beochana agus drámaíochta le comhlachtaí móra idirnáisiúnta m.sh. “Drop Dead Weird” do RTÉjnr, SEVEN (Astráil) agus ITV, “Jack Taylor” do ZDF (An 

Ghearmáin) Ina iomlán, tá 2 duais Emmy agus 7 n-ainmniúchán Emmy ar fad faighte ag Telegael. Maraon leis seo, tá 5 duais IFTA agus 2 ainmniúchán BAFTA faighte ag an gcomhlacht. 

An Taithí Oibre: Le linn an tréimhse taithí oibre gheobhaidh an té a cheapfar sa ról seo taithí leathan ar ghnéithe a bhaineann le: 

Scileanna léirithe- 

• Forbairt smaoinntí-Formáidí nua & smaointí cliste 

• Taighde /Brainstorming 

• Forbairt talainn nua-Saineolaithe & Láitheoirí, Aisteoirí, Scríobhneoirí 

• Foinnsí maoinithe forbarta & léiriú-Craoltóirí, BAI, Screen Ireland, Creative Europe, WRAP fund, & srl 

• Buiséidí leiriúcháin 

• Léirmheas ar scriptanna 

• Iarrataisí ar Féilte Teilifíse & Scannáin 

• Conraithe dlí m.sh ó Chraoltóir a bhriseadh síos & na príomh phoinntí a mheas/cinntiú 

• Réamh léiriú, léiriú & Iar Leiriú chomh maith le seachadadh don Chraoltóir 

• Bunthusicint ar léiriuchán teilfíse-stiúideó & ar an láthar, fáisnéis, drámaíocht 

Buneolas ar scileanna caighdéanacha don earnáil: 

• Final Draft-caighdéan sa tionscail le script a scríobh/léamh /briseadh síos 

• Movie Magic Scheduling –sceidil a réiteach 

• Movie Magic Budgeting-buiséad a chuir le cheile 

• Taighde Cartlainne 

• Sláinte & Sábhailteacht 

• Cumarsáid go héifeachtiúl 

• Bainistiú Tógraí 

Le iarratas a dhéanamh: 

• Is gá go léireoidh an t-iarrthóir spéis oibriú i ngach ghné den phróiséis léiriúchán teilifíse. 

• Is í an Ghaeilge an teanga oibre 

Le iarratas a dhéanamh: 

Seol CV maraon le litir iarratais chuig info@telegael.com Síneadh ama leis an Spriocdháta Dé hAoine 20ú Méan Fómhar 2019 

Is fostóir comhionannais é Telegael


Telegael Are Hiring - Fotheidealóir

Fotheidealóir

TMI, Telegael, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Is comhlacht rochtana sheirbhísí teilifíse (fotheidil agus reacaireacht fuaime) é TMI atá lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe agus atá mar chuid de Ghrúpa Telegael. Is mian leis an gcomhlacht fotheidealóir a fhostú.

Tá Gaeilge agus Béarla d’ardchaighdeán riachtanach.

Bheadh taithí fotheidealaithe agus teanga eile mar bhuntáiste.

Seol iarratas chuig: sharon@telegael.com

Roimh: Dé hAoine, 23 Lúnasa 2019

Is fostóir comhdheiseanna é Telegael.

Telegael Are Hiring - Sound Technician

Telegael requires a Sound Technician

Role Purpose/Summary
Based in Spiddal, this role will involve dialogue recording as well as sound design and sound editing for national and international drama, documentary, live-action and animation projects.

The role requires working closely with other departments and teams in Telegael as well as partner organisations across international co-productions

Critical Competences

  • Communication skills

  • Analytical Skills

  • Team work

  • Problem-solving and decision making

Other competencies

  • Flexibility and Adaptability

  • Organisational Awareness

Required Experience

  • Mastery of Protools software and high awareness of other DAW software

Desirable

  • Irish language proficiency

If you would like to apply for the above position please forward your CV and cover letter to ciaran@telegael.com remembering to put Sound Technician Position in the subject field.

Telegael is an equal opportunities employer.

Applications via email to: ciaran@telegael.com

Deadline 11th July 2019

Telegael Are Hiring - Oifigeach Forbartha Teilifíse

Oifigeach Forbartha le Telegael 2019

Cuirfear fáilte roimh iarratais do Oifigeach Forbartha Teilifíse faoi Oiliúint le Telegael ag obair ar léirithe do TG4 maraon le RTÉ agus go hIdirnáisiúnta. M.sh Beo-chraoladh ó Oireachtas na Samhna do TG4, drámaíocht do ghasúir do RTÉ Jnr agus comh-léirithe idirnáisiúnta atá idirlámha ag Telegael.

Is deis mhaith í seo le taithí ghairmiúil a fháil do dhuine a bheadh ag tosnú amach sa tionscail agus suim ar leith acu i bhforbairt smaointe agus formáidí nua agus in obair léirithe a bhaineann le comhléiriúcháin idirnáisiúnta.

Is post lán-aimseartha ar chonradh bliana (12 mí) é seo, lonnaithe sa Spidéal

Tá an post seo faoi scáth an Scéim Forbartha Oiliúna atá maoinithe ag TG4 agus Údarás na Gaeltachta le sruth nua tallainne le gaeilge a fhorbairt in earnáil na meán. Maraon leis an taithí oibre bliana, beidh tacaíochtaí oiliúna mar ghnéith lárnach den scéim agus rithfear clár ceardlanna acadúla i bpáirt le GMIT dírithe ar thuiscint agus saineolas ar an tionscail a fhorbairt (dhá lá in aghaidh na míosa).

Bunaíodh Telegael i 1988 chun freastal a dhéanamh ar an earnáil neamhspleách teilifíse, go háirithe le freastal orthu siúd ar theastaigh uathu oibriú trí mheán na Gaeilge. Thar tréimhse ama, bhain an comhlacht stádas amach mar gheall ar ard-chaighdeán na n-áiseanna agus na seirbhísí a bhí á gcur ar fáil, idir foireann agus trealamh.

Tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag Telegael le roinnt blianta anuas de bharr a gcomhléiriú ar shraitheanna beochana agus drámaíochta le comhlachtaí móra idirnáisiúnta m.sh. “Drop Dead Weird” do RTÉjnr, SEVEN (Astráil) agus ITV, “Jack Taylor” do ZDF (An

Ghearmáin) Ina iomlán, tá 2 duais Emmy agus 7 n-ainmniúchán Emmy ar fad faighte ag Telegael. Maraon leis seo, tá 5 duais IFTA agus 2 ainmniúchán BAFTA faighte ag an gcomhlacht.

An Taithí Oibre: Le linn an tréimhse taithí oibre gheobhaidh an té a cheapfar sa ról seo taithí leathan ar ghnéithe a bhaineann le:

Scileanna léirithe-

• Forbairt smaoinntí-Formáidí nua & smaointí cliste

• Taighde /Brainstorming

• Forbairt talainn nua-Saineolaithe & Láitheoirí, Aisteoirí, Scríobhneoirí

• Foinnsí maoinithe forbarta & léiriú-Craoltóirí, BAI, Screen Ireland, Creative Europe, WRAP fund, & srl

• Buiséidí leiriúcháin

• Léirmheas ar scriptanna

• Iarrataisí ar Féilte Teilifíse & Scannáin

• Conraithe dlí m.sh ó Chraoltóir a bhriseadh síos & na príomh phoinntí a mheas/cinntiú

• Réamh léiriú, léiriú & Iar Leiriú chomh maith le seachadadh don Chraoltóir

• Bunthusicint ar léiriuchán teilfíse-stiúideó & ar an láthar, fáisnéis, drámaíocht

Buneolas ar scileanna caighdéanacha don earnáil:

• Final Draft-caighdéan sa tionscail le script a scríobh/léamh /briseadh síos

• Movie Magic Scheduling –sceidil a réiteach

• Movie Magic Budgeting-buiséad a chuir le cheile

• Taighde Cartlainne

• Sláinte & Sábhailteacht

• Cumarsáid go héifeachtiúl

• Bainistiú Tógraí

Le iarratas a dhéanamh:

• Is gá go léireoidh an t-iarrthóir spéis oibriú i ngach ghné den phróiséis léiriúchán teilifíse.

• Is í an Ghaeilge an teanga oibre

Le iarratas a dhéanamh:

Seol CV maraon le litir iarratais chuig info@telegael.com

Tá síneadh ama curtha leis an Spriocdháta Dé hAoine 21ú Meitheamh

Is fostóir comhionannais é Telegael

CLOSED -Telegael Are Hiring - Part time Receptionist

THIS POSITION IS NOW FILLED

Is comhlacht léiriúcháin teilifíse é Telegael atá

lonnaithe sa Spidéal i nGaillimh agus atá mar chuid de

Ghrúpa Media Telegael.

Is mian leis an gcomhlacht post mar fháilteoir páirt-aimseartha a líonadh ó 2i.n go 6i.n Luain go Déardaoin, 2i.n go 5i.n ar an Aoine.

Bheadh Gaeilge líofa riachtanach. Bheadh sé ina bhuntáiste taithí a bheith ag an té a cheapfar, ach níl sé riachtanach mar cuirfear traenáil ar fáil.

Seol iarratas chuig:

Sinéad McGinn

Maor Iar-léiriúcháin

Telegael,

An Spidéal,

Co. na Gaillimhe

091 558600

sineadc@telegael.com

Roimh: Dé hAoine 15/3/19

Is fostóir comhionannais é Telegael.

Captain Morten Nominated for Best Irish Feature Film - Irish Animation Awards 2019

Captain Morten and the Spider Queen has been nominated in the Best Irish Feature Film or Special category in the Irish Animation Awards 2019.

Best Irish Feature Film or Special

Angela’s Christmas– Damien O’Connor/ Brown Bag Films

Captain Morten the Spider Queen– Kaspar Jancis, Telegael

Hopscotch and the Christmas Tree– Katerina Vykhodtsev, Ink & Light

The Breadwinner– Nora Twomey, Cartoon Saloon

Captain_Morten_and_the_Spider_Queen_Social_Media_001.jpg